همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

کلیه مطالب برتر جهان

همه چی اینجا پیدا میشه

برترین مطالب از سراسر جهان

طبقه بندی موضوعی
 • ۰
 • ۰

شرایط و موارد ایجاد عقد قرض کدام است؟

از مغهوم ماده ۶۵۱ ق. مدنی چنین بر می آید که اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجل تعیین نشده باشد مقرض می تواند هرگاه بخواهد طلب خود را از مقترض بخواهد. از سوی دیگر همه پذیرفته اند که مقترض در پرداخت دین آزاد است و هر زمان که بخواهد می تواند آن را بپردازد و حتی اختیار دارد بجای مثل مالی که به او تملیک شده است عین آن را به مقرض پس بدهد. بنابراین ممکن است ادعا شود که قرض در حقوق مدنی ما عقدی جایز است و دو طرف را پایبند نمیسازد.

ولی این ادعا را نباید پذیرفت زیرا مقصود از لازم بودن عقد این است که دو طرف به مفاد آن پایبند باشند و نتوانند پیمانی را که بسته اند بر هم زنند. مفاد هقد قرض این است که مالی به مقترض تملیک شود و او ملتزم باشد که مثل آنچه را به وام گرفته پس بدهد.

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

این آثار را هیچ یک از دو طرف نمی توانند از بین ببرند. مورد قرض به وام گیرنده تملیک شده و مال او است و به همین جهت وام دهنده حق ندارد عین آن را از او بخواهد. مقترض نیز حق ندارد از پرداخت مثل مالی که گرفته است خودداری کند یا تملیک انجام شده را برهم بزند. درست است که وام گیرنده میتواند عین مالی را که به او تملیک شده است در مقام تادیه طلب به وام دهنده دهد ولی این اختیار به معنی امکان فسخ عقد قرض نیست.

 

عقد قرض

شرایط و موارد ایجاد عقد قرض | قرض | مقرض | عقد قرض | فسخ عقد قرض

 

زیرا هر مدیونی در انتخاب مصداق مالی که برای ادای دین میپردازد آزاد است پس می تواند مث مالی را که به او تملیک شده انتخاب کند و به طلبکار بدهد.امکان رجوع وام دهنده برای مطالبه مثل مالی که به وام گیرنده پرداخته است منافاتی با ازوم عقد قرض ندارد.

زیرا مبنای پیمان دو طرف این است که مقترض مدیون رد مثل مال شود و او نیز مانند هر مدیون دیگر باید پس از رجوع طلبکار آن را بپردازد. مگر اینکه مهلت ویژه ای برای پرداختن دین شرط شده باشد.

 

تفاوت عقد قرض با عقد عاریه چیست؟

همانگونه که اشاره شد تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه دهنده محفوظ می ماند و مستعیر مأذون می شود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره برداری از بین نرود. ( مواد ۶۳۵ و ۶۳۷).

 

 

ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک می شود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام میگیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام گیرنده برخلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم میشود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. بنابراین گرفتن عین مالی که به وام گیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است. و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه در حدود مفاد خود عقدی لازم است یعنی پس از تحقق عقد وام دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به ملکیت قاطع وام گیرنده در می آید.

 

از اوصاف عقد قرض میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱)تملیکی بودن 
۲)رضایی بودن
۳)معوض بودن
۴)لازم بودن در حدود مفاد خود

 

از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=184744

http://mp.antioquiatic.edu.co/Ir-al-perfil/

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

سوال
آیا تفویض اختیار شهرداری در خصوص صدور پروانه جایز است؟

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۷۹ – ۲۹/۸/۱۳۹۷ با تفکیک قائل شدن در موضوع چنین بیان داشته:
رأی ھیأت عمومی «با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ١٣٨۵/٩/١٣ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ١٣٩٠/٨/١١ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 

رای کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده 100 | رای کمیسیون ماده 100

 

باید توجه داشت که به استناد تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه ساختمانی و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیار به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست.

 

آیا برای اراضی با کاربری خدماتی امکان اخذ پروانه با کاربری مجاورین (تجاری) با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

جواب
با عنایت به اینکه کاربری خدماتی جزء طرح های عمومی و عمرانی موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۶۷ قرار ندارد لذا امکان الزام شهرداری به صدور پروانه با کاربری مجاورین نیز وجود ندارد. از سوی دیگر طرح دعوا علیه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری راجع به تغییر کاربری در این خصوص، در دیوان عدالت اداری نیز معمولاً منتج به نتیجه نخواهد شد.

 

آیا می دانید

صرف پرداخت عوارض از سوی مودی موجبی جهت عدم رسیدگی کمیسیون به ادعای شاکی نبوده و اعضای کمیسیون می بایست نفیا یا اثباتا نسبت به عوارض متعلقه اظهارنظر نمایند.

ایا میدانید

در آرای کمیسیون ماده صد باید مبنا و منشأ عوارض و نوع مصادیق عوارض باید مشخص باشد و مجمل بودن رأی از موجبات نقض آن است

سوال

شخصی مالکیت اعیانی ملکی را دارد و مالکیت عرصه متعلق به شخص دیگری است هم اکنون اعیانی ملک به لحاظ فرسودگی در حال تخریب است لذا مالک اعیانی قصد دارد از شهرداری پروانه ساخت بگیرد.

۱_ آیا شهرداری با توجه به اینکه مالک عرصه و اعیانی دو شخص می باشد پروانه ساختمان صادر می کند ؟

۲_در صورت تخریب اعیانی ملک آیا مالکیت شخص بر اعیانی به پایان می رسد ؟ وضعیت حقوقی املاکی که عرصه و اعیان آن متعلق به اشخاص متفاوت هستند پس از تخریب و از بین رفتن اعیانی چگونه است؟

 

جواب
برخی اعیانی ها قابلیت صدور سند مجزی دارد اما در هر حال با فرض اثبات مالکیت برای صاحب حق اعیانی با توجه به شراکت آنها در مورد مال باید قواعد شرکت مدنی در آن رعایت گردد و بدون رضایت صاحب عرصه قابلیت تجدید بنا وجود ندارد.
ضمن اینکه تخریب اعیانی موجب سقوط حق صاحب اعیانی نیست.

سوال

حکمی از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر برچیدن درب  واعاده شدن به وضع سابق صادر و پس از قطعیت به مرحله اجرا در آمده است متعاقبا پس از اجرای حکم مجددا تخلف قبلی صورت گرفته شهرداری مجددا پرونده تشکیل داد و پس از صدور حکم و قطعیت حکم به مرحله اجرا درآمده است ولی برای بار سوم همان تخلف از سوی مالک محکوم تکرار میشود.

 

آیا شهرداری می تواند در دادسرا شکایت کیفری طرح کند و اساسا عنوان کیفری مصداق دارد؟

 

جواب
صرف نظر از تردید در صلاحیت کمیسیون ماده صد در مانحن فیه، نسبت به این موضوع شهرداری امکان طرح شکایت کیفری ندارد.

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا وکیل حقوقی برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به صورت تضمینی باموسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

عقد عاریه

عقد عاریه

در تعریف عقد عاریه ماده ۶۳۵ قانون مدنی مقرر می دارد عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا متنفع شود عاریه دهنده را معیر عاریه گیرنده را مستعیر گویند .


اوصاف عقد عاریه ، عاریه عقد اذنی است

۱_ عاریه عقد اذنی است . اثر اصلی و مستقیم عاریه عطای اذن به مستعیر در استفاده از عین مال می باشد بعد از انعقاد عالیه و تسلیم مال به مستعیر تعهدات طرفین ایجاد می گردد لذا باید عاریه را از عقود اذنی بدانیم.


 

بنابراین در عاریه برای مستعیر هیچ حقی نسبت به مال مورد عاریه ایجاد نمیگردد در حالی که در اجاره برای مستاجر حق مالکیت و در عرض حبس برای متنفع حق انتفاع از عین مال وجود می‌آید.


 


 


عاریه عقد جایز ، رایگان ، رضایی است

۲- عاریه عقد جایز است زیرا اثر اصلی عاریه ایجاد اذن است و اذن هم قابل رجوع می باشد. در حالیکه اثر اجاره و عقد حبس برای مستاجر و متنفع حق ایجاد می گردد هر دو لازم هستند عاریه به دلیل جایز بودن با موت , سفه و جنون احد طرفین همیشه منفسخ می گردد.


۳- عاریه عقد رایگان است زیرا دارای یک مورد معامله است البته می‌توان در آن به نفع معیر یا شخص ثالث شرط عوض نمود.


۴- عاریه عقد رضایی است. زیرا برای انعقاد آن تراضی طرفین یعنی ایجاب و قبول با هر وسیله‌ای اعلام گردد کفایت میکند و نیاز به هیچ تشریفات دیگری نیست.


 شرایط مورد عاریه

برای تحقق عاریه به نحوه صحیح مورد عاریه باید دارای شرایط ذیل باشد.


۱- طبق ماده ۶۳۷ قانون مدنی در هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن متنفع شد می‌توان موضوع این عقد باشد . زیرا موضوع عاریه اذن در انتفاع است لذا باید موضوع آن به مانند عقد اجاره , وقف و حبس قابل بقا باشد تا انتفاع ممکن باشد لازم نیست طبیعت مال ذاتاً مصرف نشدنی باشد لذا چنانچه از مال مصرف شدنی انتفاعی مقصود طرفین باشد که با انتفاع عین آن باقی بماند عاریه صحیح است برای مثال عاریه دادن یک ارز خارجی برای نمایش دادن در صرافی .


 


 


۲- منفع مورد عاریه باید معلوم و معین باشد عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است لذا بنا بر نظر اقوی علم اجمالی و قابلیت تعیین نسبت به منفعت موضوع عاریه کافی ست بنابراین اگر شخصی یکی از اتومبیل های خود را به انتخاب مستعیر به او عاریه دهد عقد صحیح است درصورتی که مال دارای منافع متعدد باشد عاریه مطلق باشد عرف حدود انتفاع آن را معین می کند لذا نمی‌توان انتفاعی را ببرد که نادرست است برای مثال اگر مورد عاریه زمین است آن را به رهن دیگری بگذارد یا مرده ای را در آن دفع نماید .


۳- مورد منفعت باید عقلایی و مشروع باشد این شرط از قواعد عمومی معاملات است در این باره قسمت دوم ماده ۶۳۷ قانون مدنی مقرر می دارد منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی باشد که مشروع و عقلایی باشد بنابراین چنانچه مورد عاریه دارای چند منفعت باشد منفعت غیرمشروع آن مقصود باشد عاریه باطل است.


 


از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.


http://mp.antioquiatic.edu.co/events/viewevent/2075

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

درخواست صدور دستور موقت

درخواست صدور دستور موقت ممکن پیش از طرح شدن اصل دعوا ، ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد از صور مذکور معلوم است که دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود.

برای مثال اگر ملک خواهان در ید خوانده باشد و خوانده نسبت به آن تعدی و تفریط نماید از آن جا که دادرسی ممکن است به درازا بکشد و تا آن موقع ملک در معرض خرابی قرار گیرد می توان با گرفتن دستور موقت خوانده را از تعدی و تفریط بازدارد.

 

نمونه درخواست صدور دستور موقت

 

 

 • موضوع دستور موقت چه می تواند باشد؟

موضوع دستور موقت و اصل دعوا نمیتواند واحد باشد زیرا در غیر این صورت در اجرای دستور موقت به ناچار خواسته دعوا باید در اختیار خواهان قرار گیرد . هرچند ممکن است که این امکان وجود دارد که به موجب دستور موقت مالی توقیف شود اما مال توقیف شده به خواهان داده نمس شود بلکه این امر مستلزم حکم قطعی و اجرای آن است.

 

 • دستور موقت اقدامی موقتی است یعنی چه؟

دستور موقت باید دارای پایان باشد چرا که موقتی است ، با دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ای همیشگی مقرر نمود و یا اقدامی را مقرر کرد که ماهیت همیشگی دارد. پس نمیتوان دستور موقتی صادر کرد که موجب آن انجام تعمیرات اساسی لحاظ شود یا رد مال به خواهان و… در آن مقرر شود ، بلکه میتوان اقدامات لازم جهت جلوگیری از تخریب بنا ، جلوگیری از نقل و انتقال و … تا تعیین تکلیف اصل دعوا مقرر نمود.

نمونه رای دستور موقت

نمونه رای دستور موقت

 

 

 • صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است معیار فوریت چیست؟

دستور موقت زمانی صادر می شود که دادگاه فوریت را احراز کند و این احراز فوریت از وجوه تفاوت با نهادهای مشابه است.

 فوریت یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

نمیتوان معیار دقیقی ارایه داد ولی میتوان گفت که زمانی موضوع درخواست فوریت دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود پیش از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و قریب الوقوع وارد خواهد شد.

 

 

 • گرفتن تامین در دستور وقت چیست ، دستور موقت در دادگاه خانواده

تامینی که از ذینفع گرفته می شود برای این است که از محل آن خساراتی که ممکن است از اجرای دستور موقت به طرف وارد آید در صورت استحقاق وی ، جبران شود. دادگاه باید میزان میزان تامین را تعیین کند و آن را به متقاضی ابلاغ کند دادگاه نمیتواند بدون گرفتن تامین از ذینفع قراردستور موقت صادر کند ولی در دعاوی تصرف و دعاوی خانواده تامین گرفته نمیشود.

 

 • دستور موقت با صدور رای بدوی مرتفع نمیشود:

 

دستور موقت علی القاعده تا صدور رای نهایی پابرجا می ماند و با صدور رای بدوی حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی

 

 

نمیشود مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود که البته درباره دعاوی تصرف اینگونه نیست.

 

 • اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است

که البته در دعاوی تصرف و همچنین در امور خانواده این شرط منتفی است.

 

از مجموعه مقالات موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در صورت سوال در مورد این مطلب یا وکیل حقوقی وکلای ما آماده پاسخگویی به شما میباشند لطفا با ما تماس بگیرید.

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

نحوه اعتراض به ثبت ملک

اعتراض به ثبت ملک | نحوه اعتراض به ثبت ملک

نحوه اعتراض به ثبت ملک 

 نحوه اعتراض به ثبت ملک می‌تواند به دو صورت باشد 

به‌صورت تقدیم دادخواست: در این خصوص برای عدم تضییع حقوق معترض، اعتراض به‌ٌصورت کتبی و به هرنحو که باشد از طرف اداره ثبت پذیرفته می‌شود و چنانچه در مهلت قانونی صورت گرفته باشد، به مرجع صالح که همان دادگاه است ارسال می‌شود.
 به‌صورت تقدیم گواهینامه جریان دعوا: در این خصوص چنانچه بین متقاضی ثبت و شخصی که قصد اعتراض دارد قبل از انتشار نخستین آگهی نوبتی، دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده باشد که در جریان رسیدگی نیز باشد دیگر نیازی به قدیم دادخواست نیست و گواهی از جریان پرونده کفایت می‌کند.

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

وکیل دعاوی ملکی

وکیل دعاوی ملکی

به مجرد عقد قرارداد اجاره که عقدی است لازم و از جمله عقودی است که بصورت یک طرفه قابل فسخ نمیباشد .


با امتناع یکی از طرفین از انجام تعهدات خود نظیر عدم پرداخت اجاره بها میتواند موجبات فسخ قرارداد اجاره را فراهم آورد : مستاجر موظف است در ازای استفاده و امتناع از عین مستاجره مبلغی را تحت عنوان اجاره بها در فواصل زمانی مشخص به موجر پرداخت نماید در صورتی که مستاجر در پرداخت این اجور تاخیر داشته باشد و موجر از حیث دریافت اجاره بها با مشکل روبرو شود موجر میتواند مطابق ماده ۴۹۰ قانون مدنی درخواست فسخ و تخلیه ملک را بنماید ، در این مورد موجر با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک و اقامه شکایت جهت مطالبه اجور معوقه اقدام نموده که دادگاه پس از کسر ضرر و زیان و اجور معوقه از مبلغ پیش پرداخت ودیعه مستاجر در هنگام عقد اجاره نزد موجر قرار داده است باقیمانده را به مستاجر برمیگرداند.

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

سوال و جواب شهردادی

بنده در ملک خودم دفتر ازدواج و طلاق دایر کردم شهرداری رباط کریم اخطار داده و ما را موظف و مکلف به پرداخت عوارض کسب کرده است. 
آیا این تکلیف قانونی است یا خیر؟
سوال بعد اینکه که ازکجا باید متوجه شد که عوارض تعیین شده درست و قانونی بوده سلیقه ای نیست و کجا میتونم اعتراض کنم؟


 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

قانون مهریه


به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن زوجه می تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت مالی نماید، یعنی اگر زوج مهر را نپردازد برای تمام آن نمی توان او را حبس نمود بلکه تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن در صورتی که زوج دادخواست اعسار ندهد یا اعسار او اثبات نگردد به درخواست زوجه حبس می شود و برای بیش از آن، حبس زوج ممکن نیست. اما اگر شوهر اموالی داشته باشد برای بیشتر از ۱۱۰ سکه می توان اموال شوهر را توقیف و با فروش آن را وصول کرد. پس قانون اخیر نافی اختیار زوجین در تعیین میزان آن نیست.

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

اخذ به شفعه

اخذ به شفعه به زبان ساده : ماده ۸۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.

 • فرشاد یعقوبی
 • ۰
 • ۰

وکیل دعاوی ملکی

چند نکته درباره اعتراضات ثبتی که بهتر است بدانیم

عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود.

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده وکیل دعاوی ملکی ، وکیل حقوقی ، و کلیه خدمات حقوقی شما.  

 • فرشاد یعقوبی